Tokom moje poslednje posete New York-u, pokušala sam da razvijem povezanost između koncentracije i stabilnosti uz duhovnu svesnost. Ovo mesto je izazov za tišinu jer u svakom momentu nešto odvlači pažnju. Imala sam borbu sama sa sobom da kontrolišem um.

Tokom dugog niza godina kao učitelj Ishta joge (kombinacija hatha joge, tantre i ajurvede), dosta učenika mi je reklo da je jako lako moglo da se upusti u prve faze meditacije, ali da su kasnije imali problema da je održe i napreduju. Zajedničko za sve je da nisu uspeli da ostvare vezu između volje i akcije.

U Joga sutrama, Patanđali, kroz program od 8 koraka, jedan po jedan objašnjava – kako doći do koncentracije (kako postići dharanu).
U daljem tekstu ću vam predstaviti 10 načina kako da razvijete volju i povežete sa akcijom da biste dostigli koncentraciju za dalju meditaciju.

#1 Početak svakog uspeha je koncentracija

Knjiga III iz Joga sutras je knjiga uspeha i nije slučajno da počinje sa definicijom dharana, koja znači fokusiranje na objekat

#2 Ometanje je neprijatelj procesa

Ometanje dovodi do narušavanja prve tačke, ali se stalno ponavlja. Stalno ponavaljam na času, objasniću i ovde. Najednostavnije da se suprostavite je da ne obraćate pažnju na ono što vas remeti.

#3 Ne morate da bude ekspert u jogi da biste mogli sebi da pomognete

Zapravo, suprotno je bolje situacija. Pre nego što su se pojavile knjige, članci i časovi, učitelji su nam davali dalje instrukcije tek kada bismo savladali ono što su prethodno pričali i objašnjavali. Knjiga I, Sutra 32 nam govori da praksa koncentracije na jedan objekata (ili jedna tehnika) je najbolji način da se zaštitimo od prepreka i uticaja.

#4 Posvetite se praksi makar godinu dana

Danas postoji bezbroj izvora za učenje. Ne treba da znate svaku mantru ili asanu. Krenite sa onim što vas najviše zanima i šta vam je najsličnije. Knjiga I, Sutra 30 opisuje neslaganje (izazvano preprekama) koje se javlja u praksi zbog zatupljenosti, sukoba, lenjosti ili pogrešne percepcije (u odnosu na druge). Patanđali ističe da je najbolji način da se izbegnu prepreke i neslaganje u koncentraciju, ne samo tokom prakse već i van nje. Nudi nam rešenje, jednostavna vežba za koncetraciju: OM

#5 OM je početak

OM je zvučna vibracija u Išvari, kosmička svesnost bez loših uticaja, akcija bez očekivanja, rezultata (knjiga I, Sutra 23-27.)
Išvara ne postoji u obliku avatara ili u ljudskom obliku ili formi, transcedira kao ograničen prostor. Naš pristup samom konceptu bez bezgranične svesnosti je teško. Ukoliko nemate svoju mantru, probajte sa OM.

#6 Ne postoji granica u ostvarivanju koristi od OM

Prema Patanđaliju u Knjizi I, Sutra 45: Jasnoća mogućih objekata u koncentraciji se objašnjava kao neopisiva. Ograničenja u našim učenjima, saznanjima potiču od naših ograničenja u koncentraciji. Iz tog razloga moramo da razvijemo našu koncentraciju

#7 Od svih prepreka, neznanje ima najdublje korene

U Knizi III, Patanđali objašnjava kleše ili prepreke u praksi, da bi se ispravila percepcija i da bi se postigla sloboda.
Od svih kleša, neznanje (avidya) o našoj prirodi je najpodlije. Kako možemo da znamo šta ne znamo? Patanđali nam daje odgovor u prvoj sutri Knjiga II: Možemo da razvijamo tapas (vatra transformacije koja ne izaziva bol), možemo se prepustiti Ishvari i možemo učiti iz Svetog pisma i od nas samih. Svaki kontakt sa beskonačnim stanjem, ukazuje nam da nismo razdvojeni.

#8 Usmerenost na jednu tačku je odlično za otklanjanje neznanja

Da bismo iskusili nepokolebanu proniciljivot, metod za uklanjanje neznanja (avidya) Knjiga II, Sutra 26, moramo da savladamo dharanu.

#9 Asana je početak puta, ne završetak

Prvih petak koraka (yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara) su neophodne za pripremu samyama: dharana, dhyana i samadhi (koncentracija, meditacija i prihvatanje). Iako svih pet koraka po Patanđaliju imaju važnost zajedno, svaka pojedinačno može pomoći u koncentraciji i fokusu na jednu stvar koja pomaže dalje u praksi i životu.

#10 Budući bol se može izbeći

Nismo zaglavljeni. Nismo zaključani u prošlosti ili sadašnjosti. Knjiga II, Sutra 16 nam govori da bol koji se može javiti je rezultat vezivanja, mržnje, egoizma, brzopletosti i neznanja i ova vrsta bola se može izbeći.

Podsticanje

U pauzi između disanja, ne zaboravite da možete da promenite fokus na ono što želite i da možete da promenite koncentraciju. Nema veze koliko puta to uradite, bitno je da svaki put pravite prostor za novi početak i uspeh. Svaki put birate opciju da usmerite koncentraciju kao obavezu da iskusite pravu slobodu i razvijete značenje ostvarene slobode.

Autor: Sheila Miller
Bilja Radusin za JP
Izvor: yogapedia.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •