Treće oko ili spiritualno oko je čakra i energetski centar. Ajna čakra je deo energetskog tela isto kao što je lakat ili slezina deo fizičkog tela. Nalazi se u predelu čela i ide pozadi nekoliko centimetara.

Kada utvrdimo fizički mesto gde se nalazi čakra, to nam neće pomoći nesto posebno. Spiritualna strana ove čakre nije vidljiva. Kada je ajna čakra otvorena, jogini imaju pristup znanju, vođenju i razumevanju sopstvene uloge u stvarima koje nas okružuju.

Situacije u kojima osećate snažan uticaj intuicije je snaga i prisutnost trećeg oka. Možete, na primer, osetiti da je neka situacija, iako isprva deluje bezbedno, zapravo opasna za vas. Spiritualni osećaj nije uzrokovan samo intuicijom, ali se najčešće tako doživljava.

Prvi korak da otkrijete mudrost trećeg oka je da pronađete dobrog učitelja. Vaš učitelj će vas naučiti kako da stabilizujete i fokusirate um, najčešće kroz dva tipa meditacije. Jedna grupa tehnika u meditaciji nas uči kako da opustimo misli i oslobodimo se ustaljenih obrazaca ponašanja. Druga grupa tehnika u meditaciji nas uči kako da razvijemo fokus.

Kada doprete do svog uma, polako ćete primetiti senzacije koje se dešavaju sa pranom ili vitalnom energijom. Joga učitelj će vas uputiti u to kako da razumete.

Jednom kada osetite tok energije, možete naučiti da kroz posebne meditativne tehnike i praksu čistite i bistrite nadije (energetske kanale u telu). Možete ovo posmatrati kao energetsku verziju čišćenje zuba. Jednom kada prana krene da teče spontano kroz telo, bićete u mogućnosti da lakše osetite spiritualni osećaj.

Ne preporučujem da radite online čakra meditaciju i bez učitelja. Ne idete sigurno u apoteku i ne prepisujete sami sebi lekove. Meditacija, posebno ona koja ima cilj pokretanje energije je jaka meditacija. Vaše potrebe se razlikuju od drugih. Praktikujte sa iskusnim učiteljem.

Bilja Radusin za JP
Izvor: yogapedia.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •