Reč ANAHATA zapravo znači “neprekinuti”. Ovaj centar se ovako naziva zbog svoje povezanosti sa srcem koje kuca, pulsira ili vibrira u konstantnom , neprekidnom ritmu. U mnogim spisima je rečeno da postoji zvuk koji nije ni fizički ni empirijski, koji je transcendentalan po svojoj prirodi i koji traje večno i neprekidno na isti način na koji srce kuca odano i neprestano od pre rodjenja do smrti.

U kundalini jogi anahata čakra predstavlja centar od velike važnosti jer iako je od manipure buđenje konstantno , kundalini se mora duže zadržati u anahati. Kod vecine ljudi anahata čakra nije potpuno aktivna, već delimično. S druge strane muladara je kod većine ljudi veoma aktivna i skoro sasvim probudjena.

Anahata čakra je smeštena u kičmenom stubu na unutrašnjem zidu, tačno iz centra grudi. Mada je anahata poznata kao srčani centar, ne sme se pogrešno uzimati kao biološko srce, mišičnu pumpu unutar grudi. Iako je njena fiziološka komponenta srčani splet nerava, priroda ovog centra daleko je izvan fiziološke dimenzije.

Ova čakra je veoma delikatan centar jer je direktno povezana sa delom mozga koji je odgovoran za sve kreativne nauke i fine umetnosti kao što je slikanje, ples, muzika, poezija itd.

U tantričkim spisima se kaže da je anahata čakra mesto gde se nečije misli i želje materijalizuju i ispunjavaju. Niže čakre pripadaju empirijskom svetu tela, uma i čula. Ljudi koji prihvataju svoju sudbinu kao neizbežnu nisu još transcendirali muladaru i svadištana čakru. Anahata čakra je skoro potpuno izvan ovih empirijskih dimenzija. To čovek shvata da je njegova sudbina zaista stvarna, ali da ipak može otići izvan njenih zahteva. Ovo liči na bacanje nečega u vazduh.

Tek kada dostignete anahata čakru vi postajete jogi, do tada vi sasmo praktikujete jogu. U anahati postajete jogi zato što ste potpuno ustoličeni u jogičkoj svesti i zavisite od snage svoje svesti .

Po tantri, u korenu anahate se nalazi drvo ispunjenja želja poznato kao KALPA TARU ili KALPA VRIKŠA. Kada ovo drvo počinje da daje plodove, šta god pomislite ili poželite postaje istina.
Obično imamo mnogo želja, međutim, kada bi počele da se ostvaruju ubrzo bismo su upitali da li zaista želimo da budu ispunjene. Mnogi ljudi više vole da budu uslovljeni nego da preuzmu odgovornost za stvaranje sopstvene sudbine. A tako je i bolje.

Kada se anahata čakra probudi i procveta morate imati veoma dobru snagu ili društvo. Ne treba da se družite sa ljudima koji zavise od svoje sudbine već sa ljudima koji se oslanjaju na veru. Morate imati nepomućenu veru i moć svoje sopstvene volje. Sugestija nije volja. Volja je nešto više od toga. Stoga prva priprema za buđenje anahate čakre je da promenite celokupan način razmišljanja. Moramo biti krajnje optimistični i pozitivni, uvek puni nade. Nikada ne smete boraviti u negativnostima uma. Fizički mentalno i duhovno morate biti potpuno na miru sa sobom, sa ljudima oko sebe, sa celom okolinom uopšte. Treba da osećate uvek dubok mir unutar sebe.

Svaka situacija je dobra za vas i budućnost je svetla. U svim uslovima ovo mora biti vaš stav. Potpuno je nevažno da li ste usred siromaštva, patnje, bolesti, konflikta, rastanka, emocionalne krize ili neskalada. Sve je to za vaše dobro i vi ga zato i prihvatate. Treba odlučno da mislite samo jednu misao: “Ceo svet je u meni”.

Anahata čakra budi prefinjenu emociju u umu i njeno budjenje je okarakterisano kao osećanje univerzalne, neograničene ljubavi prema svim bićima.

Ego nije prepreka samo na spiritualnom putu, on je takođe jedna od najvećih kočnica za harmoničnost i sklad odnosa u porodici i društvenom životu. Ego se nikad ne može otkloniti intelektualnim ubeđivanjem. On nikada ne moće biti savladan niti eliminisan ukoliko ne razvijate najviši oblik ljubavi. Kao što sunce uklanja tamu, tako ljubav otklanja ego. Ova dva nikada ne mogu ići
zajedno.

Sa buđenjem anahata čakre čovek razvija nevezanost za svetovne stvari i konstantno osećanje optimizma, razumevanje da dobro i loše uvek idu zajedno ali i da postoji svet izvan ove dualnosti. Napuštanjem vezanosti um postaje relaksiran, slobodan i miran. A sa otkrićem ove prve slobode, zadovoljstva dualističkog života postaju beznačajna.

Izvor: FB

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •