Kultivisanje zajedničke dobrobiti

Smeštena između Indije, Kine i Tibeta, malena planinska kraljevina Butan dom je nekih zaista velikih ideja. Ovde je sreća određena zakonom, i u 1970-im donet je zvanični dokument pod nazivom “Opšta nacionalna sreća (Gross National Happiness)”.

Danas, skoro 50 godina kasnije, Butanski “guru sreće”, Saamdu Chetri, čiji zadatak je da osigura sreću svakog pojedinačnog stanovnika u Butanu, kaže da je ova vizija osiguranja nacionalne sreće preuzeta u mnogim drugim zemljama širom sveta, kao i da imaju centre na Tajlandu, u Francuskoj, Švajcarskoj i Nemačkoj. Takođe, spremaju se centri u Južnoj Africi, UK, SAD, Španiji i Vijetnamu. 2011-te, izuzetan broj od 193 države u UN odlučio je da nam je potrebna “Opšta nacionalna sreća”, dobrobit i sreća kao samostalni ciljevi u svim parametrima razvoja.

Dakle, kakva je to sreća u čijem kreiranju su stanovnici Butana tako vešti, i šta možemo iz toga naučiti? Saamdu Chetri deli mudrost sistema koji su razvili i koji koriste u Butanu.

Prema definiciji Opšte nacionalne sreće (ONS), sreća je služenje drugih, život u harmoniji sa prirodom i ostvarivanje humanih vrednosti i mudrosti. Sreća nisu ona prolazna, trenutno dobra raspoloženja. Koncept ONS-a jeste razvijanje holističkih ljudskih bića putem devet domena o kojima često govorimo. Sposobnost da balansiramo materijalnu i spiritualnu dobrobit ljudi.

Kako meriti sreću

Kraljevina smeštena na Himalajima može biti siromašna u bruto nacionalnom proizvodu, ali je spiritualno bogata i jaka u ljudskim vrednostima. Danas, ona deli svoju mudrost sa svetom i ljudi je primećuju. Opšta nacionalna sreća u isto vreme je filozofija, praksa i indeks.

U nadležnosti butanskog centra Opšte nacionalne sreće, Saamdu Chetri kaže da im je cilj da 100% populacije bude srećno. Trenutno samo 92% stanovnika Butana je srećno, sa 8% nesrećne populacije, ali vlada radi na tome da se to promeni. Za razliku od većine zemalja u svetu, u Butanu se razvijenost ne meri po infrastrukturi ili tehnologiji, nego po sreći i oni eksperimentišu sa ovom idejom zadnjih 40 godina. Načela Opšte nacionalne sreće uključuje sistem po kome morate imati 77% uslova u 9 domena da biste se smatrali duboko srećnim, kažu Saamdu Chetri.

Imamo četiri stuba, devet domena, 33 indikatora i 124 promenljive. Da bi Vas proveli kroz ova četiri stuba i devet domena, prvi stub je nazvan “Pravedan i održiv društveni, ekonomski razvoj, to je stub. Pod njim su tri domena: zdravlje, obrazovanje, životni standard. Zatim imamo očuvanje okoline, koji predstavlja domen pod imenom “Ekološka raznovrsnost i prilagodljivost“. Imamo „Dobru upravu“ samu po sebi, to je stub i sam po sebi je domen jer su oba jako važna pa su nezavisna.

Zatim imamo „Očuvanje i promociju kulture“, kao četvrti stub. Pod njim su četiri domena: iskorišćenost vremena, kako koristite svoje vreme, da li dobro spavate, da li radite samo osam časova, ili više ili manje. Ako radite manji dobijate manji rezultat, ako radite više od osam časova dobijate manji rezultat. Ne možete prevazići to vreme i slično tome da li spavate dobro, šest časova u kontinuitetu ili da li Vam je potrebno osam časova? Najmanje osam časova imati za sostveni odmor. Iskorišćenost vremena, psihološka dobrobit, vitalnost zajednice, kulturološka raznovrsnost i prilagodljivost. Ovo su četiri domena ponovo pod ovim stubom.

Četiri stuba bogatstva (R.I.C.H)

Ljubav je osnova, između naša četiri stuba koje ja nazivam R-I-C-H tj. bogat. R stoji za Odnos (Relationship), jedan stub; I za Intengritet (Integrity), C za Saosećanje (Compassion) i H za Humanost (Humanity). Na vrhu svega je krov poverenja.

Opštu nacionalnu sreću izmislio je četvrti kralj Butana, Jigme Singye Wangchuck, u 1970-tim. Kada je 16-ogodišnji kralj Butana preuzeo tron nakon smrti svoga oca, prva stvar koju je uradio bila je da postavi pitanje: Kako da doprinesem sreći i dobrobiti svoga naroda?

Kralj je odlučio da je za njegov narod sreća važnija mera uspeha od ekonomije. U to vreme, bilo je neobično, i još uvek je, imati polisu razvoja jedne države baziranu na neopipljivoj ideji o sreći. Prateći obrazovanje Kembridža i vreme na zapadu, gledajući evropske modele razvoja, kralj Butana odlučio je da je konvencionalni ekonomski model bio baziran na uništavanju prirode i društva, pa ga je odbacio. Obratio se svom narodu sa pitanjem kako ih može učiniti srećnim, a zatim je slušao sve njihove odgovore. Kasnije je počeo proces prebacivanja moći na provincije i na vrhuncu svoje popularnosti, osnovana je nova politička partija, Butanska partija blažene sreće, a 2008-e zemlja je postala konstiucionalna monarhija.

Recept za dobrobit

Butanski zahtev da obezbedi svim ljudima istinsku i trajnu sreću, recept je za globalnu dobrobit, ne samo za ljude, već i za planetu Zemlju. Ako svi preobratimo svoje živote u prostiju, značajniju egzistenciju baziranu na nematerijalnim vrednostima, ne bi bilo opšte destrukcije okoline čiji smo svedoci u današnje vreme, zajedno sa globalnom epidemijom depresije i anksioznosti.

Butanski zahtev za srećom recept je za globalnu dobrobit ljudi i planete Zemlje.

Saamdu Chetri veruje da je sreća izbor kao i veština koja se može razviti.

Ako nam je potrebno da budemo srećni, moramo korektno uraditi nekoliko stvari. Prvo, moramo da zaboravljamo; drugo, moramo da prihvatimo stvari onakvim kakve jesu; treće, moramo da opraštamo drugima i samima sebi, imamo ispravnu nameru u onome što radimo, u našim mislima, u našim delima, u našim akcijama i moramo reći “izvini” čak i ako smo u pravu i “hvala” u svakom momentu.

Lečenje grljenjem

Njegovi drugi faktori koji doprinose sreći uključuju vežbanje tako da se znojite, volite, i grlite. Ovaj guru sreće govori o dozi sreće koja stimuliše oslobađanje dopamina, oksitocina, serotonina i endorfina.

Ako bismo ove četiri hemikalije mogli odgajati u našem telu, uvek bismo bili srećni. Pokušao sam kroz praksu zvanu lečenje grljenjem, ako stavite svoje napušteno srce uz napušteno srce druge osobe, zatvorite oči i pošaljete svoju ljubav, svoju ljubaznost, svoju zahvalnost toj osobi, radite mnoge stvari zajedno, gradite ljubav i ljubaznost, zahvalni ste, pružate zahvalnost i takođe se grlite sa tom osobom.

Zamislite kada bismo se zajedno borili za sreću umesto za ličnu korist.

Kolektivna sreća iznad lične koristi

Mogli bismo se kretati ka istinskoj pozitivnoj i inspirativnoj budućnosti ako bi se principi Opšte nacionalne sreće nastavili širiti po celom svetu, kao iskra individualne transformacije i sreće, nad profitom i ekonomskim razvojem. Ovaj model nam pokazuje kako je sreća nešto jednostavno. Imati obrok, skroman dom, vreme za relaksaciju, odmor i meditaciju i odvajanje vremena da pomognemo drugima, sve su to faktori koji kreiraju sreću. Daleko od naše zapadnjačke ekstravagancije gde jurimo za nemogućim snovima i stvarima koje nam nikada neće doneti zadovoljstvo.

Sa snažnim sistemom  GNH (Opšte nacionalne sreće) i butanskim modelom, postoji nada da postoji magični svet u kojem su svi ljudi srećni i gde ljudi rade zajedno na ostvarenju sreće umesto lične koristi. Sada, to je pravi cilj kome treba težiti!

Autor: Azriel ReShel

Stanka Lazarević za JP
Izvor: upliftconnect.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •