Mantra meditacija / Om meditacija

Poreklo i značenje

Mantra je slog ili reč, obično bez posebnog značenja, koja se ponavlja radi fokusiranja uma. To nije afirmacija koja vas uverava u nešto.

Neki učitelji meditacije ističu da su vrlo važni i izbor određene reči i njihovo tačno izgovaranje zbog vibracije povezane sa zvukom i značenjem, te veruju da je zbog toga ključan inicijacijski proces. Drugi smatraju da je mantra samo alat za fokusiranje uma i da je odabrana reč potpuno nebitna.

Mantre se koriste u hinduističkoj tradiciji, budističkoj tradiciji (posebno u tibetanskom budizmu i budizmu “čiste zemlje”), kao i u đainizmu, sikhizmu i taoizmu. Neki ljudi mantra meditaciju nazivaju i om meditacijom, ali to je samo jedna od mantra koja se može koristiti. Pobožnije korišćenje mantri se naziva japa i sastoji se od ponavljanja svetih zvukova (imena Boga) s ljubavlju.

Kako se izvodi?

Kao i većina meditacija, izvodi se u sedećem položaju s ravnom kičmom i zatvorenim očima. Praktikant ponavlja tiho mantru u svom umu tokom cele meditacije. Ponekad se izvodi i uz brojanje ili koordinaciju daha. U drugim trenucima, mantra se može tiho izgovarati kao pomoć pri koncentraciji.

“Kada ponavljate mantru stvara se mentalna vibracija koja dopušta umu da iskusi dublja stanja svesti. Kada meditirate mantra postaje sve apstraktnija i nejasnija dok vas konačno ne dovede do stanja čiste svesti iz koje je vibracija nastala. Ponavljanje mantre vam pomaže da se odvojite od svojih misli i ispunjavate um tako da možete skliznuti u prostor između misli. Mantra je alat koji podržava vašu praksu meditacije. Mantre možemo posmatrati kao drevne moćne reči sa suptilnom namerom koje nam pomažu da se povežemo s duhom, izvorom svega u svemiru.”

– Deepak Chopra

Ovo su neke od najpoznatijih mantri hindu i budističke tradicije:

Om
So-Ham
Om Namah Shivaya
Om Mani Padme Hum
Rama
Yam
Ham

Može se praktikovati u određenom vremenskom razdoblju ili kao set ponavljanja, tradicionalno 108 ili 1008 puta. Obično se za brojanje koriste perlice Male. Kako se praksa produbljuje mogli biste shvatiti da se mantra ponavlja sama kao pevušenje u umu. Ili bi mantra mogla potpuno nestati ostavljajući vas u stanju dubokog mira. Postoje mnoge metode u mantra meditaciji.

Jeste li za mene?

Ljudima je obično lakše fokusirati se uz mantru nego uz disanje. Zbog toga što je mantra reč, a misli se obično percipiraju kao reči, može biti lakše fokusirati se na mantru nego na disanje. Posebno je korisna kada umom prolazi mnoštvo misli s obzirom da mantra zahteva stalnu koncentraciju. Meditiranje uz mantru može olakšati integraciju meditativnog stanja u svakodnevnom životu. Tokom bilo koje aktivnosti možete ponavljati mantru u svome umu.

Transcendentalna meditacija (TM)

Poreklo i značenje

Transcendentalna meditacija je posebna vrsta mantra meditacije koju je osmislio Maharishi Mahesh Yogi 1955. godine u Indiji i na Zapadu. U kasnim 1960-im i ranim 1970-im postao je slavan kao guru Beatlesa i Beach Boysa, i drugih poznatih osoba.

Ovo je široko rasprostranjen oblik meditacije s više od 5 miliona praktikanata širom sveta. Postoji i mnogo naučnih istraživanja o njenim dobrobitima koje sponzoriše i ova organizacija, a navodi se oko 600 recenziranih radova. Međutim, postoje i kritike Maharishija i njegove organizacije, pa i optužbe za sektaštvo i sumnjiva istraživanja.

Kako se izvodi?

Transcendentalna meditacija se ne uči besplatno. Jedini način da se nauči je plaćanje jednom od licensiranih instruktora. No, daju značajnu podršku prilikom učenja. Uopšteno, poznato je da TM koristi mantru i praktikuje se 15-20 minuta dva puta dnevno. Mantra nije univerzalna, nego se daje zavisno o polu i dobi praktikanta. Takođe, ne postoje „beznačajni zvukovi“, nego se koriste tantrička imena hindu božanstava. No, to je za većinu ljudi nevažno.

Joga meditacija

Poreklo i značenje

Ne postoji samo jedna vrsta meditacije koja se smatra jogijskom meditacijom, nego postoji nekoliko vrsta meditacije koje se podučavaju u jogijskoj tradiciji. Joga znači „jedinstvo“. To je tradicija koja datira 1700. godina pr.n.e. i najviši joj je cilj duhovno pročišćenje i Samo-spoznaja. Klasična praksa joge se deli na pravila ponašanja (yame i niyame), fizičke položaje (asane), vežbe disanja (pranayame), te kontemplativne prakse meditacije (pratyahara, dharana, dhyana, samadhi).

Tradicija joge je najstarija meditacijska tradicija na zemlji koja takođe ima i najširi spektar praksi.

Kako se izvodi?

U nastavku su opisane neke meditacije koje se praktikuju u jogi. Najčešća i najuniverzalnija jogijska meditacija je “meditacija na treće oko”. Druge popularne uključuju koncentraciju na čakre, ponavljanje mantre, vizualizaciju svetla i usmereni pogled.

Meditacija na treće oko

Fokusiranje pažnje na područje između obrva, koje neki nazivaju “treće oko” ili ajna čakra. Pažnja se stalno usmerava na to područje, kao i na utišavanje uma. S vremenom trenuci tišine između misli postaju sve širi i dublji. Ponekad se to događa istovremeno s fizičkim gledanjem dok su oči zatvorene.

Čakra meditacija

Praktikant se fokusira na sedam čakri u telu (centara energije) dok obično vizualizuje i pevuši određenu mantru za svaku čakru (lam, vam, ram, yam, ham, om). Najčešće se izvodi na srčanoj čakri, trećem oku i krunskoj čakri.

Meditacija pogleda – Trataka

Usmerite pogled na jedan predmet, obično sveću, sliku ili simbol (yantra). Izvodi se otvorenih očiju, a potom sa zatvorenim očima, kako bi se ojačali koncentracija i vizualizacijacijske moći uma. Nakon što zatvorite oči još uvek biste trebali imati sliku u svome umu. Ovo je vrlo važna i moćna meditacija.

Kundalini meditacija

Ovo je vrlo kompleksni sastav praksi. Cilj je buđenje kundalini energije koja leži uspavana u dnu kičme, razvija nekoliko duhovnih centara u telu i konačno pomaže pri prosvetljenju. Postoji nekoliko opasnosti povezanih s ovom praksom i ne bi se smela izvoditi bez vodstva kvalifikovanog jogija.

Kriya joga

Skup energizirajućih vežbi disanja i meditacije koje je osmislio Paramahamsa Yogananda. Ovo je prikladnije za osobe koje imaju pobožni temperament, te traže duhovne aspekte meditacije.

Meditacija zvuka (Nada joga)

Ovde se praktikant fokusira na zvuk. Meditacija započinje fokusom na spoljašnje zvukove kao što je tiha ambijentalna muzika, a učenik fokusira pažnju samo na slušanje što mu pomaže da umiri i pribere svoj um. Kako praksa napreduje počinje slušati „unutrašnje zvukove“ tela i uma. Krajnji cilj je da čuje „Ultimativni zvuk“ (para nada) koji je zvuk bez vibracije, a manifestuje se kao OM.

Tantra

Za razliku od popularnog gledišta na Zapadu, većina Tantra praksi nema ništa s ritualnim seksom (koji praktikuje manjina). Tantra je vrlo bogata tradicija s desetinama različitih kontemplativnih praksi. Na primer, tekst Vijnanabhairava Tantra, beleži 108 meditacija od kojih su većina napredne (već zahtevaju određenu kontrolu i mirnoću uma). Ovo su neki primeri toga teksta:

Povežite um i čula u unutrašnji prostor duhovnog srca.
Kada percipirate jedan objekt, svi drugi objekti postaju prazni. Koncentršite se na tu prazninu.
Koncentrišite se na prostor između dve misli.
Usmerite pažnju na untrašnjost lobanje. Zatvorite oči.
Meditirajte prilikom bilo kog velikog uzbuđenja.
Meditirajte na osećaj boli.
Zadržite se na realnosti koja postoji između boli i užitka.
Meditirajte na prazninu tela koja se širi istovremeno u svim smerovima.
Koncentrišite se na neizmerno dobro ili kako stojite na vrlo visokom mestu.
Slušajte zvuk Anahate (srčane čakre).
Slušajte zvuk muzičkog instrumenta kako nestaje u daljini.
Kontemplirajte na svemir ili na vlastito telo ispunjeno blagostanjem.
Intezivno se koncentrišite na ideju da je svemir potpuna praznina.
Kontemplirajte na ideju da ista svest postoji u svim telima.

Pranayama

Regulacija disanja. Ovo zapravo nije meditacija, nego izvrsna praksa za umirenje uma i preprema za meditaciju. Postoji nekoliko vrsta Pranayame, a najjednostavnija i najčešće podučavana je 4-4-4-4. To znači da udišemo brojeći do 4 sekunde, držimo dah brojeći do 4, izdišemo brojeći do 4 i održavamo prazninu brojeći do 4. Dišite kroz nos i neka se trbuh pokreće, a ne prsa. Prođite nekoliko ciklusa. Ova vežba disanja balansira raspoloženje i umiruje um, te se može izvoditi bilo gde.

Joga je vrlo bogata tradicija s različitim rodovima, stoga postoji još mnoštvo tehnika. Ovde su opisane najpoznatije, dok su druge kompleksnije i specifičnije.

Jeste li za mene?

Uz sve ove vrste meditacije u jogi zasigurno ćete naći onu koja vam se sviđa. Ako ste muzičar možda će vas privući nada joga. Ako ste pobožna osoba možda je kriya joga dobra opcija. Kundalini i čakra meditacija bi se trebale izvoditi samo uz učitelja. Možda je najjednostavnija meditacija na treće oko koja brzo donosi rezultate. Za druge biste verovatno trebali više uputstva, bilo od učitelja ili iz dobre knjige. Takođe, Pranayama je nešto što vam može definitivno koristiti.

Samopropitivanje i meditacija “Ja sam”

Poreklo i značenje

Samo-propitivanje je prevod termina na Sanskrtu atma vichara koji se odnosi na „istraživanje“ naše prave prirode kroz odgovor na pitanje „ko sam ja?“ i kulminira s intimnim saznanjem našeg pravog sebstva, naše pravog bića. Postoje reference na ovo pitanje u vrlo starim indijskim tekstovima, vrlo je popularizovana i proširena u 20. veku od strane indijskog mudraca Ramana Maharshija (1879-1950).

Moderni pokret ne-dualnosti (ili neo-advaita) je uveliko inspirisan njegovim učenjima, kao i učenja Nisargadatta Maharaja (1897-1981) i Papajia, koji uveliko koriste ove tehnike i njihove varijacije. Mnogi savremeni učitelji koriste ove tehnike kao što su Mooji, Adyashanti i Eckhart Tolle.

Kako se izvodi

Ova praksa je vrlo jednostavna, ali i vrlo suptilna. Međutim, kada se objašnjava može zvučati apstraktno.

Vaš osećaj “Ja, sebstva” (ili ega) je centar vašeg svemira. On na neki način postoji iza svih vaših misli, emocija, sećanja i percepcija. No, nismo svesni ko je “Ja” , ko smo u svojoj biti, te to mešamo sa našim telom, umom, ulogama, etiketama. To je najveća tajna u našim životima.

U Samopropitivanju postavljate pitanje “ko sam ja?”. Morate odbiti bilo koji verbalni odgovor koji vam dođe i koristiti pitanje samo kao alat da usmerite pažnju na subjektivni osećaj “Ja” ili “Ja sam”. Postanite jedno s tim, idite dublje. Ovo će vam otkriti vaš pravi “Ja”, pravo sebstvo kao čistu svest izvan svih ograničenja. To nije intelektualna potraga, nego pitanje koje usmerava pažnju na element vaše percepcije i iskustva: “Ja”. To nije vaša osobina, nego čisti, subjektivni osećaj postojanja bez ikakvih vezanih slika i koncepata.

Kada god se pojavi misao/osećaj, zapitajte se “Kome se pojavljuje?” ili “ko je svestan … (ljutnje, straha, boli ili bilo čega)?“. Odgovor će biti “Ja sam”. Zatim se zapitajte “ko sam ja?” kako biste vratili pažnju na subjektivni osećaj prisutnog sebstva. To je čisto postojanje, besciljna svest i svest bez izbora.

Još jedan način je da fokusirate um na osećaj bivanja, neverbalno “Ja sam” koje sjaji unutar vas. Neka bude čist osećaj, bez asocijacija na ono što percipirate.

U svim drugim meditacijama “Ja” se fokusira na neki objekt, spoljašnji ili unutrašnji, fizički ili mentalni. U Samopropitivanju “Ja” se fokusira na sebe, na subjekt. To je pažnja usmerena prema svom izvoru. Ne postoji određeni savet za položaj u kom se izvodi, iako opšti saveti za položaj i okolinu pomažu početnicima.

Jeste li za mene?

Ova meditacija je vrlo značajna za stvaranje unutrašnje slobode i mira, ali ako nemate prethodnog iskustva u meditaciji može vam biti vrlo teška. Kao početna pomoć mogu vam poslužiti vođene meditacije Moojija na YouTube-u.

Izvor: udahni.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •