’Wellness’ entuzijasti već odavno znaju za zdravstvene koristi od joge. Međutim, popularnost ove drevne prakse je sada u porastu i u modernom zdravstvu, posebno među lekarima. Sve je više medicinski prepisanih joga terapija, čak i među lekarima takozvane Zapadne medicine.

Šta je joga terapija? Zašto je ovo rastući trend? Da li će joga terapija pomoći pacijentima da se osećaju bolje?

Evo nekoliko činjenica.

Šta je joga terapija?

Joga terapija obuhvata više različitih praksi koje mogu da pomognu pri prirodnom procesu oporavka zdravstvenog stanja. U terapijska sredstva koja se koriste spadaju vežbe disanja, položaji tela, vođeno slikovito izlaganje i meditacija. Način ishrane se takođe smatra delom joga terapije.

I dok redovna joga, u zavisnosti od tipa, može biti intenzivna i fizički zahtevna, joga terapija predstavlja bezbednu i blažu alternativu. Vode je joga učitelji koji su posebno obučeni za rad sa pacijentima koji pate od različitih zdravstvenih poremećaja. Baš kao što je svaki pacijent drugačiji, stilovi i sadržaji joga terapije takođe se uveliko razlikuju. Mogu da variraju od manjih terapijskih časova i sesija jedan-na-jedan pa sve do joge na stolicama u stacionarima za oporavak i bolnicama.
Joga terapija zauzima holistički pristup lečenju, i fokusira se na pacijente kao na celinu a ne samo na njihova stanja. Ova praksa istovremeno deluje na telo, um, i duh, jačajući time različite sisteme u telu. Ovo obuhvata i srce i kardiovaskularni sistem, mišiće, pluća, a takođe i nervni sistem tela.

Pojedinci mogu da boluju od više poremećaja u isto vreme, tako da i joga terapija može da bude višenamenski oblik lečenja. Joga praksa može istovremeno da poboljšava funkcije digestivnog sistema, neguje psihološki boljitak, i pojačava dotok kiseonika u tkiva. Joga takođe može da pomogne telu da efikasnije izbaci kancerogene, otpadne proizvode i toksine.

Zašto je ovo rastući trend?

Joga terapija se i dalje smatra novom stručnom oblašću. Ali je sada širom sveta prepoznata kao klinički održivo lečenje. Postoje ustanovljeni programi joga terapije pri glavnim zdravstvenim centrima i klinikama širom Sjedinjenih Država. Kako sve više i više lekara vidi da joga terapija pomaže da se njihovi pacijenti osećaju bolje, tako ona sve više postaje deo redovne medicinske nege.

U poslednjih 12 godina Međunarodna asocijacija joga terapeuta (International Association of Yoga Therapists – IAYT), koja ima više od 3400 individualnih članova u 48 zemlje, vredno je radila da ustanovi jogu kao cenjenu i prihvaćenu terapiju na Zapadu. Štampa godišnji medicinski časopis koji se stručno recenzuje, objavljuje rezultate akademskih istraživanja na konferencijama, i dobitnik je NIH granta da ustanovi rigorozne standarde za sertifikaciju joga terapija. To je sada akreditovan program obuka i započelo se sa sertifikacijom svršenih polaznika za joga terapeute.

IAYT baza podataka programa obuke za joga terapeute je porasla sa nekadašnjih pet iz 2003. god. na više od 130 škola širom sveta danas. Ovde su uključena i 24 zahtevna višegodišnja programa koja su nedavno akreditovana od strane IAYT; dok je još 20 trenutno u razmatranju. Od 2015. god. najveći broj IAYT joga terapeuta radi u bolničkim uslovima, dok ostali rade pri ambulantama ili fizioterapiji, na onkologiji, ili rehabilitacionim centrima kao i u privatnoj praksi.

Klinička istraživanja su delom odgovorna za porast prihvatanja joga terapije u zdravstvenom sektoru. U porastu je broj naučnih radova koji dokazuju koristi od joge pri lečenju širokog spektra zdravstvenih poremećaja, uključujući anksioznost, bol u leđima, insomniju i depresiju. Takođe dokazano umanjuje faktore rizika za nastanak hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti. Istraživanja takođe pokazuju da je joga terapija uspešna u umanjenju neželjenih efekata lečenja karcinoma. Nekih pacijenati koji su praktikovali jogu dok su bili pod terapijom zračenja prijavili su niži nivo zamora, stresa, i bolji kvalitet života.

Da li je joga terapija delotvorna?

Joga terapija se pokazala kao posebno delotvoran način za umanjenje stresa. Ovo je dobra vest za većinu stanovnika na Zapadu koji se svakodnevno suočavaju sa ogromnim stresom. Za stres se zna da prouzrokuje ili doprinosi stvaranju raznih medicinskih problema, počevši od sindroma iritabilnog creva, migrenoznih glavobolja pa do stanja koje potencijalno ugrožavaju život kao što su srčana oboljenja, dijabetis i osteoporoza.

Kada se kombinuje s drugim vidovima zdravstvene nege, bilo alternativne ili konvencionalne, joga terapija se pokazala veoma delotvornom, posebno kod lečenja hroničnih bolesti. Na primer, studije pokazuju da ne samo da umanjuje neželjene efekte hemoterapije i terapije zračenjem kod pacijenata s kancerom, već da joga terapija takođe omogućava brži oporavak nakon operacije bajpasa. U kliničkim ispitivanjima pokazalo se da brojni pacijenti s visokim krvnim pritiskom, dijabetisom tipa II ili astmom, koji su krenuli da redovno praktikuju jogu, mogli su da smanje upotrebu lekova ili da čak neke izbace u potpunosti. Za pacijente manje lekova znači manje neželjenih efekata, a da ne pominjemo i značajne novčane uštede.

Budućnost joga terapije

Potrebno je još neko vreme da medicinski radnici i pacijenti u potpunosti prihvate joga terapiju kao primarni pristup u medicinskoj terapiji. Ali čak i kao dodatno sredstvo, joga terapija pravi velike korake. Sve veći broj dokumentovanih naučnih istraživanja o zdravstvenim koristima predstavlja najbolji dokaz da je joga terapija sada ovde za stalno.
Autor teksta: Avital Scharf, osnivač i izvršni direktor portala wellb.me

Aleksandra Georgievska za JP
Izvor: huffingtonpost.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •