Čakre u velikoj meri utiču na naš potencijal i iskustvo. Naučite kako da radite sa njima, dok praktikujete jogu.

Jogiji koji se bave tantrom razumeju da je zarad drugačijeg doživljaja života, onog koji podrazumeva da se osećamo stabilnije, uzvišenije i povezanije sa drugima, potrebno da iznutra utičemo na promenu. Jedan od ključnih načina za promenu naše unutrašnje stvarnosti je rad sa čakrama, energetskim centrima tela.

Čakra (chakra) se bukvalno prevodi kao ,,točak koji se okreće“. Sa stanovišta joge, čakre su mesto spajanja energije, misli/osećanja i fizičkog tela. Naša svest (um) projektuje se kroz ove točkove, i to u velikoj meri utiče na naš doživljaj stvarnosti, usled emotivnih reakcija, želja ili averzija, nivoa samopouzdanja ili straha, pa čak i manifestacije fizičkih simptoma.

Radom na ovim centrima dok praktikujemo jogu, možemo da započnemo sa otklanjanjem bilo kakvih blokada koje nas mogu sprečiti da razvijemo naš najviši potencijal.

Korenska čakra (Muladhara)

Ovaj centar nalazi se pri dnu karlice. Preko njega se povezujemo sa Zemljom. Održava nas prizemljenim u otelotvorenoj stvarnosti, fizički jakima i sigurnima. Zadržava naše instinktivne nagone ka hrani, spavanju, seksu i opstanku. Takođe, predstavlja carstvo onoga što izbegavamo i čega se bojimo. Vrlo je važno to što Muladhara zadržava naš moćni, skriveni potencijal (Kundalini Shakti). Kroz jogu i meditaciju, počinjemo da unosimo život u uspavanu moć koja se skriva u našem korenu. Asane poput Ratnika (I, II, III), otvarači kukova, poza Stolice, duboki iskorak i čučnjevi pomažu telu da skrene pažnju na ovaj centar.

Karlična čakra (Svadishthana)

Ovu čakru drži naša krstačna kost (sacrum). To je naš vodeni centar, dom naših reproduktivnih organa i naših želja. Kada nam se svest slobodno kreće kroz ovaj predeo, omogućujemo pristup samoisceljenju i senzualnom zadovoljstvu. Ako naša podsvest ne doživljava ovu čakru budnom, može da se desi da nad nama nadvla ono čemu smo privrženi. Slično korenskoj čakri, asane poput savijanja prema napred, otvarača kukova, dubog iskoraka i čučnjeva pomažu nam da skrenemo pažnju na ovaj centar.

Pupčana čakra (Manipura)

Locirana u pupku, ova čakra povezana je sa sistemom organa za varenje, elementom vatre, kao i moći i svrhe pojedinca. Doživite manipuru kao elektranu vašeg tela, s obzirom na to da zadržava znatnu količinu naše fizičke vitalnosti. Kada se svest slobodno kreće ovim centrom, osnaženi smo transformacionom energijom. Kada je ovaj predeo blokiran, često se osećamo neuravnoteženima, što je povezano sa agresivnom ambicijom, uzvišavanjem ega i ostvarivanjem lične moći. Obrti (tvistovi) su savršene asane za pročišćivanje i zaceljivanje manipure.

Srčana čakra (Anahata)

Smeštena u samom centru grudnog koša, srčana čakra je centar koji himalajska tantrička tradicija proglašava najmoćnijim od svih ostalih, te ga naziva ,,sedištem duše”. Povezana je sa plućima i elementom vazduha, te je možemo zamisliti kao mesto preklapanja širokog centra ljudskog emocionalnog iskustva. Srce ima kapacitet da zrači najvišim aspektima ljudskog bića: saosećanjem, bezuslovnom ljubavlju i potpunom verom u Božansko. Međutim, ono takođe poseduje kapacitet da zrači našim najdubljim osećanjima nesigurnsoti, razočarenja, usamljenosti i očaja. Da biste osvetlili vašu srčanu čakru, radite na pranajami, meditaciji koncentrisanoj na srce i iskrenoj molitvi. Savijanje leđa ka nazad takođe može pomoći pri otvaranju energetskih centara srca.

Grlena čakra (Vishuddhi)

Ova čakra povezana je sa elementom etra. Predstavlja energetski dom govora i sluha, kao i endokrinih žlezdi koje kontrolišu metabolizam. Na duhovnom nivou, svrha ove čakre je produženje naše komunikacije sa Božanskim. Da bismo pročistili i zacelili grlo, radimo na ispevavanju, Jalandhara Bandhi (zatvaranju, zakočivanju grla, tj. brade), kao i asanama poput Pluga, Kamile, Sveće i Ribe.

Čakra trećeg oka (Ajna)

Ajna, ili ,,komandni centar” našeg tela, nalazi se u nivou obrva, otprilike na sredini između njih. Tu se sastaju dve bitne energetske struje, nadi (kanali) ida i pingala, mesto gde se preklapaju naše telo i um. Fizički je povezana sa hipofizom, rastom i razvojem. Kada njome kruži opuštena svest, imamo bolju intuiciju, unutrašnji osećaj i svest o tome da predstavljamo mnogo više od našeg fizičkog tela. Da biste zacelili i pročistitili ovaj centar, vežbajte disanje kroz zamenu nozdrva (nadi shodhana), i medtacije fokusirane na ovaj centar.

Temena čakra (Sahasrara)

Ova čakra predstavlja našu vezu sa svime što prevazilazi granice našeg pojedinačnog ega. To je sve ono što se nalazi preko našeg linearnog intelekta i ličnih potreba, preferenci i emotivnih iskustava. Temena čakra je kapija i izvorište prosvetljenja.

Ksenija Janjić za JP
Izvor: yogajournal.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •