Bolje od kafe – napojimo se koristima ove jogičke tehnike za osveženje i podsticanje mozga.

Ukratko: Kapalabhati je okrepljujuća jogička tehnika disanja, kojom se mozak i svi delovi lobanje pročišćavaju i energizuju.

Za razliku od drugih tehnika pranajame, koje imaju efekat dubokog opuštanja, tehnika kapalabhati je neverovatno osnažujuća. Volim da je primenjujem da bih se ujutro razbudila i oterala poslednje tračke pospanosti. Pruža mi takvu lakoću i energetsko razdrmavanje, koji ne mogu da se porede ni sa kakvom šoljicom kafe!

Kapalabhati se ne podučava tako često u SAD-u, pa sam veštinu naučila tek nakon dugog vežbanja joge, i to dok sam bila u Indiji. Moj učitelj mi je rekao da ću od kabalabhati tehnike prosto da zračim, tako da još uvek obožavam ovu veštinu i zbog njenih potencijalnih efekata na lepotu.

Dašak pročišćenog vazduha

Prava svrha kapalabatija je da pročisti i razbistri. Siloviti izdisaji koji se izvode raskrčavaju sluz iz nosnih kanala, čime se zaista prošiščavaju sinusi. Iz ovog razloga, kapalabathi zadržava svoje mesto među šatkarmama (shatkarma), ili procedurama pročišćenja. Odlična je pripremna veština za izvođenje drugih tehnika pranajame, koje zahtevaju disanje kroz jednu nozdrvu, poput nadi shodhane (disanje alternacijom nozdrva) i surya bhendane, koje su neizvodljive ako su nozdrve zakrčene.

Kapalabathi je dvodelna sanskritska reč. Kapal znači ,,čelo” ili ,,čeoni režanj mozga”. Bhati znači ,,isijavanje”. Iz tog razloga, na engleski (srpski) se prevodi kao ,,shining skull breath” (isijavajući dah lobanje). U tekstu ,,Hatha Yoga Pradipika” (Učenje o hata jogi), jednom od klasičnih tekstova vezanih za hatu, o njemu se govori kao o pročišćavanju frontalnog dela mozga: „Izvoditi udisaje i izdisaje žustro poput kovačkog meha. Ovo se naziva kapalabhati i uništava sve probleme sa sluzi.” (Poglavlje 2, stih 35)

Tehnički detalji o dahu

Bez obzira na ovaj opis, kapalabati ne treba pomešati sa bhastrika pranajamom (dahom meha) ili agni pranom (dahom vatre). U bhastrika pranajami, i udisaji i izdisaji su prenaglašeni i jednake su dužine. Ovo se izvodi naduvavanjem stomaka. Dah vatre je nešto ubrzaniji i izvodi se manjom silom, iako su udisaji i izdisaji takođe jednake dužine.

Kapalabathi, sa druge strane, karakterišu siloviti izdisaji i pasivni udisaji. Brzim i energičnim uvlačenjem trbušnih mišića, izdisaj je brz i snažan. Udisaj se odvija prirodno i bez mnogo uloženog truda, opuštanjem trbušnih mišića. Udisaji pri kapalabatiju su sporiji i duži od izdisaja, ali izbacuje se više vazduha, nego što u telo uđe.

Iako koristan, kapalabathi zna da deluje zbunjujuće za početnike, zato što obrće prirodan proces disanja. U normalnom slučaju, udisaj se dešava aktivno, a izdisaj pasivno. Kapalabhati je sušta suprotnost tome. Međutim, jednom kada se lepo nauči, izvodi se jednostavno.

Još više fizičkih koristi

Svi koji su probali kapalabhati neće imati sumnje oko toga zašto se smatra pročišćavajućim procesom. Kapalabhati trenutno čisti sinuse, u toj meri da je i više nego preporučljivo imati maramicu pored sebe! Zbog toga je ovo idealna veština koju možete da izvodite pre drugih tehnika pranajame. Ako sinusi nisu čisti, veštine poput anuloma viloma pranajame su takođe nemoguće.

Zbog svega ovoga, kapalabhati se smatra veštinom blagotvornom po respiratorne bolesti. Aktiviranje trbušnog regiona takođe stimuliše varenje. Dovodi dosta energije, rasterujući pospanost i zamagljenost misli (upravo zato se ne preporučuje pred spavanje). Veruje se da pročiščava nadije (nadi – suptilni kanal cirkulisanja prane). Prenaglašenim izdisanjem, iz tela se isteruje ugljen-dioksid i povećava količina kiseonika.

Šest šatkarmi (procesi pročišćenja)

Sve navedene koristi čine kapalabhati jednim od šest jogičkih procesa pročiščenja. U pomenutom ,,Hatha Yoga Pradipika”, za ove procese (shatkarme) kaže se da pomažu pri uklanjanju viška telesne masnoće, sluzi i gasa, pre praktikovanja pranajame. Shatkarme su:

1. Neti: čiščenje nosnih kanala vodom ili sutrom
2. Dhauti: četri veštine za pročišćenje digestivnog trakta
3. Nauli: pokret kojim se jačaju abdominalni organi
4. Basti: pročišćenje debelog creva
5. Trataka: fokusirano gledanje
6. Kapalabhati

Šatkarme su osmišljene da rasteraju suvišnu došu (dosha – vitalna energija opisana u Ajurvedi, to su vata, pitta, kapha), uklone toksine, poprave celokupno funkcionisanje tela, dozvole prani da slobodno teče i donesu jasnoću. U modernim inkarnacijama joge, ne zna se mnogo o šatkarmama, ali nekada su smatrane jednim od najbitnijih aspekata hata joge.

Zgrabite svoj priliv energije

Za razliku od ostalih šatkarma tehnika, koje se moraju naučiti od stručnjaka, kapalabhati može da se nauči od većine kvalifikovanih učitelja joge. Može se praktikovati nakon asana, i pre tehnika pranajame. Njegov pročišćujući efekat se oseti vrlo brzo – kako na fizičkom nivou, kroz raščišćavanje sinusa, tako i na mentalnom, kroz buđenje svesti i priliv energije.

Ksenija Janjić za JP
Izvor: yogapedia.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •