U okviru dvotomnog predavanja o današnjem vremenu koje Vede nazivaju Kali yuga, ili doba tame, imaćete prilike da od Dalibora Purhmajera, osnivača Vedske Akademije Srbije, čujete o drevnim predanjima Veda koja vrlo prezicno opisuju dogadjaje koji odlikuju sadašnje, kao i buduće vreme. Ovi visoko kompleksni spisi opisuju prirodu događaja koji dolaze, kao i njihove razloge i paralelno detaljno objašnjavaju pojave Božjih inkaracija i njihov razlog, ulogu i uticaj u celokupnom matriksu vremena i pojavnog sveta.

„Da li ste se, možda, već pitali, da li Zemlju nekada posećuje sam Bog? Tim pitanjem bavili su se mnogi filozofi i teolozi. Vede bi na to odgovorile potvrdno. Koncept Božjih inkarnacija, ustvari avatara, dolazi iz Veda. Reč avatar znači “onaj, koji silazi,” koji dolazi iz višeg, duhovnog, neuništivog sveta u materijalni svet, podložan cikličnom nastanku i uništenju. Vedski i postvedski sveti spisi veoma precizno govore o autentičnim inkarnacijama Boga: o njihovim precima, zapravo roditeljima o njihovom kraju rođenja, misiji i drugim ličnim karakteristikama.
Sve inkarnacije za pojedina doba ili juge (juga avatari) iskazane su u Vedama. Namera tih predskazanja je, da spreče pometnju i zloupotrebe, do kojih, zbog nepoučenosti i naivnosti ljudi, uprkos tome dolazi. Reč inkarnacija zapravo nije najprikladniji naziv za božanskog avatara. Potiče od latinske reči incarnare, što znači “ući u meso”. Duše su pod uticajem zakona karme prinuđene da uđu u tela od krvi i mesa, da bi iskusile posledice svojih prošlih dela. A za Boga to ne važi, pošto Bog nije podvrgnut zakonu karme.

Što je veći domen našeg uticaja, veća je i naša karmička odgovornost. Najveću ulogu u oblikovanju životnog gledišta imaju sigurno informacije, koje su nam dostupne.
Kolektivna karma i delovanje prirode su povezani. Kolektivna karma ima dva naboja: pozitivni i negativni. Količina pozitivne i negativne kolektivne karme u određenoj regiji utiče na ponašanje prirode u tom području. Veća količina pozitivne karme pozitivno utiče na vremenske prilike, a veća količina negativne karme se odražava u sušama ili prekomernim padavinama, pomeranju zemaljskih slojeva, pomešanim godišnjim dobima i sl. Kada negativna karmička masa dostigne kritičnu tačku, mogu se, pored smetnji u delovanju prirode, pojaviti i snažna društvena trvenja, nasilje među ljudima i ratovi. Pozitivna karmička masa ima u povezivanju sa duhovnom energijom neuporedivo veći uticaj nego negativna masa. Stvaramo je na tri načina: mislima, rečima i delima.

Vedska proročanstva nisu izgovorili samo mudraci, mistici i jogiji. Deo proročanstava dolazi iz usta visoko razvijenih nezemaljskih bića, koja Vede zovu deve ili polubogovi. Krunu vedskih proročanstava prestavljaju reči Božanskog bića. Vede opisuju da se to biće, zbog potrebe za besprekornim zapisom vedskog znanja, inkarniralo kao mudrac Vjasa. Vjasa je avatar koji je različito znanje, kao i razgovore među kraljevima, mudracima, polubogovima i Bogom uredio i zapisao u obliku Veda. Deo njegovih proročanstava je opšti, deo specifičan. Veći deo posebnih proročanstava nalazimo u Bhavišja-purani, koja je bila zapisana oko 2835. pre n.e.
U Bhagavad-giti su navedena tri temeljna razloga za dolazak avatara. Bog dolazi da bi (1) zaštitio duhovno opredeljene ljude, (2) da bi sprečio da ateisti zavode mase i (3) da bi opet uspostavio izgubljena načela sanatana dharme, večne religije. Pored njih, postoje u vezi sa prikrivenim avatarem i lični, skriveni razlozi za njegov dolazak, koji učitelji i mudraci obrazlažu u ezoteričnim vedskim i postvedskim tekstovima.

Vede kažu da je inkarnacija Boga toliko, kao talasa okeana. Po rečima Veda postoji gotovo beskonačan broj univerzuma i u svakom od njih postoji barem toliko planeta kao u našem, ili još više. Vreme bez prestanka pokreće vremenske cikluse, tako da potreba za božanskim avatarima ne nestaje, već je uvek prisutna. Odatle analogija sa talasima okeana. Ljudi znaju za nekoliko za nas najznačajnijih avatara, ali njih ima mnogo, mnogo više. Svakog trenutka negde u svemiru je prisutan božanski avatar.
Između ostalog, biće reči o:

• Doba Vodolije
• Isus u Indiji
• Tajna Adama i Eve
• Nojeva barka u Himalajima
• Muhamed i Arijski kralj
• Buda- Prikriveni Bog
• Šankara – Inkarnacija Šive
• Avatar koji pleše- Šri Čejtanja
• Zlatno doba
• Dolazak Kalki avatara
• Uništenje sveta

Predavanje će držati Dalibor Purhmajer, osnivač Vedske Akademije Srbije i Vastu asocijacije Srbije, poznavalac i predavač Vedskih nauka- đotiš, ajurveda i Vedska metafizika.

Sreda, 12. Decembar 2018 u 20h
Bhakti Hub, Kosovska 49, prvi ulaz u pasažu desno
Donacija 200rsd
Dobrodošli!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •