Butha Shuddhi

Butha Shuddhi

Osnova svega, uključujući i ljudsko telo, je grupa od 5 elemenata: zemlja, voda, vazduh, vatra i prostor. Dobrobit tela i uma može biti uspostavljena pročišćenjem ovih pet elemenata unutar ljudskog sistema. Proces Bhuta Shuddhi takodje transformiše ljudsko telo u jedno od instrumenata ka ostvarenju potpunog blagostanja. U jogi postoji čitav sistem pod imenom Bhuta Shuddhi, … Pročitajte više »