Koreni Pozdrava Suncu

Koreni Pozdrava Suncu

Pozdrav Suncu ili Suryanamaskara Olav nas kroz istorijski prikaz od Veda do Ramayane, jedan od najvećih epskih dela Indije, upoznaje sa suštinom. Olav potvrđuje svoje istraživanje kroz koristi od Suryanamaskara u savremenoj jogi. Koji su koreni Suryanamaskara? Asana Suryanamaskar bukvalno u prevodu znači „pozdrav Suncu“ (surya = Sunce, namaskara = pozdrav). Velika je verovatnoća da … Pročitajte više »
Namasté – razni prevodi, jedno značenje

Namasté – razni prevodi, jedno značenje

Bez obzira na kulturu o kojoj je reč, u svakoj je sadržana potreba za pozdravljanjem. Tako će vam se Japanci nakloniti, u afričkim ćete zemljama biti pozdravljeni pljeskom, na područjima na kojima prevladava englesko stanovništvo ćete naići na ispruženu ruku koja čeka rukovanje ili će se od vas očekivati kratak zagrljaj dok će na našim … Pročitajte više »