Proročanstva Veda: Doba Kali Juge II

Proročanstva Veda: Doba Kali Juge II

U okviru dvotomnog predavanja o današnjem vremenu koje Vede nazivaju Kali yuga, ili doba tame, imaćete prilike da od Dalibora Purhmajera, osnivača Vedske Akademije Srbije, čujete o drevnim predanjima Veda koja vrlo prezicno opisuju dogadjaje koji odlikuju sadašnje, kao i buduće vreme. Ovi visoko kompleksni spisi opisuju prirodu događaja koji dolaze, kao i njihove razloge … Pročitajte više »