Karma: u tvojim je rukama

Karma: u tvojim je rukama

Karma, prema Sanskrit terminologiji, ima dva značenja: svaka akcija naziva se karma i svaka reakcija na akciju se naziva karmom. Dakle, karma će ti doneti karmu – znači, jedna akcija ima svoju vlastitu reakciju. Uzrok i posledica, akcija i reakcija su neodvojive. To je prirodni zakon. Ako postoji pozitivno mora postojati i negativno. Žanjemo ono … Pročitajte više »
Vegetarijanstvo i Vede

Vegetarijanstvo i Vede

Jednom su me pitali: “Da li Vede uče o vegetarijanstvu?” Odgovor je da Veda ne postoji bez Ahimse. “Ahimsa Paramo Darmaha” znači da najveća darma koju neko može da ostvari je ahimsa. Svetac Ramalinga Svamigal uvek kaže “Ako želite zlatni ključ da otključate vrata raja, molim vas budite dobri prema svim živim bićima.” Nijedan svetac … Pročitajte više »