Koreni Pozdrava Suncu

Koreni Pozdrava Suncu

Pozdrav Suncu ili Suryanamaskara Olav nas kroz istorijski prikaz od Veda do Ramayane, jedan od najvećih epskih dela Indije, upoznaje sa suštinom. Olav potvrđuje svoje istraživanje kroz koristi od Suryanamaskara u savremenoj jogi. Koji su koreni Suryanamaskara? Asana Suryanamaskar bukvalno u prevodu znači „pozdrav Suncu“ (surya = Sunce, namaskara = pozdrav). Velika je verovatnoća da … Pročitajte više »