Rađa joga, takođe znana kao ‘kraljevski put’ ili ‘klasična joga sa osam grana’, je holistički sistem koji pravi balans između celokupnog bića: uma, tela i duha.

Značenje reči rađa na Sanskritu je ‘kralj’ ili ‘najbolji od svoje vrste’. Kao student i instruktor ovog stila joga, potpuno se slažem! Najbolja stvar Rađa stila je to što je holističke prirode. Spaja filizofiju sa disanjem, pokret i meditaciju. Svako nešto može da nađe u ovom stilu, bez obzira na godine, nivoa veštine ili oblika tela.

Istorija Rađa joge

U starim Sanskrit tekstovima, termin rađa joga se odnosi na najvišu svest koja se postiže kroz vežbu joge, znana kao samadi, stanje povezanosti sa sopstvenim božanskim bićem.

Hindu monah Svami Vivekananda je počeo da širi znanje ovog stila joge u 19-om veku. Vivekananda je bio student mistika Ramakrišne, i bio je poznat po širenju Hindu učenja, Vedante i joge na zapadu, dok je aktivno učestvovao u oživljavanju Hinduizma u svojoj zemlji.

8 Grana Klasične Rađa Joge

Joga Sutras, autor Patanđali navodi osam grana Rađa joge koje dovode do lične transformacije i samospoznaje. Ti pravci uključuju unutrašnji način života, fizičku vežbu asana i tehnike disanja (pranajama), kao i tehnike za koncentraciju i meditaciju, vodeći nas do blagostanja samadi.

Istorijski, mnogi su našli ovu ideju revolucionarnom, a to je ono što u sadašnjosti pravi Rađa jogu odličnom, ne samo na prostirci nego i u životu.

8 Grana Joge

1. Jama (spoljašnja moralna praksa): ahimsa (bez nasilja), satja (istina), asteja (bez krađe), Brahmačarja (prezervacija vitalne energije) i aparigraha (bez pohlepe)

2. Nijama (posmatranje unutrasnjeg bića), sauča (čistoća), santoša (zadovoljstvo), tapas (vatra),svadhjaja (samospoznaja ili studiranje knjiga) i Išvara pranidana (predavanje Duhu/Bogu/Boginji/Višoj Svesti)

3. Asana: fizička vežba

4. Pranajama: kontola nad vitalnom energijom kroz svesno disanje

5. Pratjahara: okretanje čula ka unutrašnjosti

6. Darana: jednosmerna koncentracija

7. Dhiana: meditacija

8. Samadi: blagostanje, sjedinjenje

Već se vidi divna holistička priroda ovog sistema koji radi na svim košama, svim aspektima ljudskog bića. Pet jama su svakodnevne prakse koje podržavaju harmoničnu vezu između Vas i svih živih bića na svetu. Pet nijama se više odnose na našu ličnost i kako sami sebe tretiramo.

Jama i nijama pravila nisu teška da se prate. Nađite sopstveni način da živite život bez nasilja, živite svoju istinu. Shvatite šta Vam donosi zadovoljstvo i radost i to pratite.

Treća i četvrta grana, asana i pranjama, predstavljaju fizički aspekat Rađa joge. Funkcija ovih grana je da naprave harmoniju, tok i zdravlje u fizičkom i energetsko telu.

Pratjahara, darana, dhiana i samadi nalažu proces meditacije i zadovoljstva korak po korak. Pratjahara dovodi svest ka unutrašnjosti i oslobađa svako ometanje čula, samim tim dovodi korišćenje čula u sadašnji momenat. Darana je jednosmerna koncentracija, usmeravanja svesti ka jednoj tački fokusa. To onda dovodi do dhiane, gde ne postoji prošlost, budućnost, ne postoji povezanost sa mislima ili senzacijama, jednostavno postojanje kroz sadašnje iskustvo. A to je samadi: blaženstvo.

Šta očekivati na času Rađa joge

Čas će najverovatnije početi sa meditacijom u sedećem položaju, pranajamom i pevanjem.

Fizička vežba će početi zagrejavanjem, a onda jača sekvenca, radeći na sedećim i stojećim pozicijama. Čas će se završiti sa laganom sekvencom na podu, kako bi se telo razhladilo da bi se konačno završilo u šavasani, ili sedećoj meditaciji.

Najbolji Deo ‘Najboljeg’

Rađa joga je odlična za iskusne vežbače kao i za početnike jer daje duboko znanje svakome ko želi da produbi razumevalje holističke joge.

Svakako Rađa joga nam daje mogućnost da upoznamo i transformišemo sami sebe kako iznutra tako i spolja. Kroz vežbu samospoznaje, možemo da proširimo tu energiju mira i u naše društvo pa i svet.

Irina Morison za JP
Izvor: yogapedia.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •