Jin jogom ćemo umiriti i opustiti telo. Položaji su pretežno sedeći ili ležeći, bez dinamčnih pokreta. Ali ono što jin jogu čini intenzivnom je duže zadržavanje u položajima.

Dužim zadržavanjem u položajima povećavamo fleksibilnost, podstičemo popuštanje mišićne fascije i vezivnog mišićnog tkiva. Duga, pasivna istezanja su prilika da posmatramo dah, da pratimo kako se disanje menja dužim ostajanjem u položajima i sa promenom položaja. Ovakav način vežbanja je veoma isceljujući na mentalnom i emotivnom nivou i odlična je priprema za meditaciju.

Čas je otvoren za sve zainteresovane.
Čas je na donacije.

17.12.2017. Vedanta Yoga Centar, Sremska 9, Beograd od 19 do 20.30h

Izvor: FB

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •